Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả tiếp nhận và lựa chọn hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh
Lượt xem: 864

Ngày 11/1/2016, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 46/STNMT-TNKS&DC, về việc lựa chọn và tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh.

Trước đó, ngày 4/12/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở và niêm yết tại trụ sở làm việc Thông báo lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản tại mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh. Đến hết ngày 4/1/2016 Sở Tài nguyên và Môi trưởng chỉ nhận được duy nhất 01 hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại địa điểm nêu trên của doanh nghiệp Thương mại Nam Mạch. Vì vậy, theo quy định doanh nghiệp Thương mại Nam Mạch là đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34, Điểm b, Điểm c, Khoản 2 Điều 40 Luật Khoáng sản. Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn doanh nghiệp Thương mại Nam Mạch là đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ mangan Nà Num.

Hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh do doanh nghiệp Thương mại Nam Mạch lập đã đầy đủ theo quy định tại Khoản 1, Điều 47 Luật Khoáng sản  và Khoản 1, Điều 29 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại mỏ mangan Nà Num, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh của doanh nghiệp thương mại Nam Mạch kể từ ngày ban hành văn bản này. Thời gian xem xét giải quyết hồ sơ là 60 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

KT

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1