Quyết định về việc thay thế, điều chỉnh chức danh thành viên Ban Quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 6869

Ngày 21/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ban hành Quyết định số 742/QĐ-UBND về việc thay thế, điều chỉnh chức danh thành viên Ban Quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, thay thế, điều chỉnh chức danh thành viên Ban Quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau: Ông Nông Hải Âu, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch – Tài nguyên Nước, Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia thành viên Ban Quản lý Dự án (thay ông Tống Ngọc Tường đã nghỉ hưu theo chế độ).

Điều chỉnh chức danh đối với hai thành viên: Ông Vũ Thế Cương, nguyên Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên Ban Quản lý Dự án – Phụ trách Cơ sở dữ liệu Dự án; ông Phạm Trung Hiếu, nguyên là Phó Trưởng phòng Thông tin và Cung cấp dữ liệu, Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu, Sở Tài nguyên và Môi trường, nay là chuyên viên Văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên Ban Quản lý Dự án – Phụ trách Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin Dự án.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc kiện toàn Ban Quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Cao Bằng và Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc thay thế, điều chỉnh chức vụ thành viên Ban Quản lý Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Cao Bằng.

D.L

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 162
  • Hôm nay: 10451
  • Trong tuần: 186 673
  • Tổng lượt truy cập: 20156756
  • Tất cả: 59369