Quyết định về việc chấp thuận cho phép thăm dò khoáng sản trong diện tích được cấp phép khai thác
Lượt xem: 4222

Ngày 18/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo ký ban hành  Quyết định số 547/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho phép thăm dò khoáng sản trong diện tích được cấp phép khai thác tại mỏ niken-đồng khu vực Suối Củn, xã Ngũ Lão-xã Quang Trung, huyện Hòa An và phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, cho phép Công ty TNHH MTV tài nguyên khoáng sản Hối Thăng được thực hiện thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản tại mỏ niken - đồng khu vực Suối Củn, xã Ngũ Lão - xã Quang Trung, huyện Hòa An và phường Sông Bằng, thị xã Cao Bằng (nay là thành phố Cao Bằng), tỉnh Cao Bằng.

Diện tích khu vực được thăm dò 120 ha, thời gian thăm dò là 24 tháng tính từ ngày 18/5/2023.

Công ty TNHH MTV tài nguyên khoáng sản Hối Thăng có trách nhiệm:

Lựa chọn các tổ chức đủ điều kiện chức năng theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện giám sát thi công đề án thăm dò khoáng sản, gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát. Khi tổ chức thi công các công trình thăm dò khoáng sản không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên hiện có; khi vận chuyển, lắp đặt các máy móc, thiết bị thăm dò nghiêm cấm các hành vi chặt, phá cây rừng. Chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về lâm nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan khi triển khai thực hiện các hoạt động thăm dò khoáng sản.

Trình Hội đồng đánh giá trữ lượng khoảng sản UBND tỉnh Cao Bằng thẩm định báo cáo kết quả thăm dò. Trường hợp, trữ lượng không đáp ứng tiêu chỉ tại Phụ lục 01 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản thì trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc công nhận kết quả thăm dò. Nộp báo cáo vào Lưu trữ Địa chất theo quy định hiện hành.

K.C

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 135
  • Hôm nay: 12867
  • Trong tuần: 189 089
  • Tổng lượt truy cập: 20159172
  • Tất cả: 61785