Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 13 - 15/7
Lượt xem: 6120

Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 15/7/2022 tại Hội trường tầng 2 UBND tỉnh.

Kỳ họp sẽ tiến hành các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo đánh giá tình hình công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo đánh giá tình hình công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong và sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Báo cáo công tác tòa án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Báo cáo công tác thi hành án 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Thông báo kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; ý kiến, kiến nghị của MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đối với HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo tình hình giải quyết những vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp (từ sau Kỳ họp thứ 6 đến trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Xem xét, thông qua 18 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

D.L

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 180
  • Hôm nay: 10438
  • Trong tuần: 186 660
  • Tổng lượt truy cập: 20156743
  • Tất cả: 59356