Kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 4442

Ngày 21/8/2023, Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đã ký ban hành Quyết định số 1055/QĐ-BCĐ về việc kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ Chuyển đổi số gồm 29 người. Trong đó đồng chí Triệu Đình Thăng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông là Tổ Trưởng; đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng Bưu chính, Viễn thông – Chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông là Tổ Phó.

Tổ giúp việc có nhiệm vụ: Tham mưu giúp BCĐ Chuyển đổi số xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của BCĐ; Chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp của BCĐ; Tham mưu kiểm tra, đôn đốc, dự thảo văn bản chỉ đạo, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của BCĐ; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng BCĐ phân công.

 Tổ giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và Quy chế hoạt động của BCĐ và Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1014/QĐ-BCĐ ngày 12/8/2022 của Trưởng BCĐ Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng.

 

H.D

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1