Kiểm tra, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT trước ngày 20/11/2017
Lượt xem: 6229

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh vừa có Công văn số 1741/BHXH-CST ngày 13/11/2017 đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện việc kiểm tra, rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT gửi đến cơ quan BHXH trước ngày 20/11/2017.

Trong quá trình rà soát, lập danh sách, các đơn vị sử dụng lao động cần lưu ý: Thẻ BHYT năm 2018 được cấp theo mã số BHXH (mỗi người tham gia BHXH, BHYT sẽ có một mã số BHXH duy nhất), trường hợp người lao động chưa có mã số BHXH đề nghị đơn vị hướng dẫn người lao động kê khai bổ sung thông tin đầy đủ.

Giá trị sử dụng thẻ BHYT chỉ ghi từ ngày 01/01/2018 không ghi ngày hết hạn sử dụng thẻ, nên khi có phát sinh giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH. Đối với trường họp người tham gia BHYT đã cấp, đổi lại thẻ BHYT theo mã số BHXH từ ngày 01/9/2017 đến trước ngày 01/01/2018 đang tiếp tục tham gia BHYT không thực hiện in lại thẻ BHYT.

Thông báo đến toàn thể người lao động lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh theo đúng quy định ban hành. Đối với những trường họp có nhu cầu đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu năm 2018 tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, cơ quan BHXH sẽ tạm thời chưa in thẻ BHYT năm 2018 (do đến thời điểm này, Sở Y tế Cao Bằng đang thống nhất lại với các ngành liên quan trong việc khám, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Y học cổ truyền). Cơ quan BHXH sẽ hướng dẫn và phối hợp in thẻ BHYT năm 2018 kịp thời cho người tham gia BHYT theo quy định mói khi có thông báo của Sở Y tế.

Thực hiện rà soát người lao động thay đổi nơi cư trú, người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn. Việc đề nghị gia hạn thẻ BHYT năm 2018, đề nghị đơn vị thực hiện bằng giao dịch điện tử với mã thủ tục hành chính là 611 (cấp thẻ BHYT do hết hạn).

Thẻ BHYT của người tham gia sẽ được cơ quan BHXH chuyển đến đon vị qua dịch vụ bưu chính (kinh phí do cơ quan BHXH chi trả); sau khi nhận được thẻ BHYT đơn vị thực hiện bàn giao ngay cho người lao động theo quy định.

Theo baocaobang.vn

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 52
  • Hôm nay: 12704
  • Trong tuần: 105 026
  • Tổng lượt truy cập: 16258937
  • Tất cả: 25523