Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng năm 2017
Lượt xem: 5579

Ngày 12/10/2017, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND, Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng năm 2017.

Nhu cầu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu, cụ thể:

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN: 01 chỉ tiêu Đại học Công nghệ thông tin, thực hiện công tác thống kê và tin học.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 02 chỉ tiêu Đại học Hóa phân tích; Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, thực hiện công tác Thử nghiệm tư vấn chất lượng

Tuyển dụng qua hình thức xét tuyển. Thời gian thực hiện: Kể từ tháng 10 năm 2017 (thời gian cụ thể do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thông báo theo quy định của pháp luật).

Điều kiện, đăng ký tuyển dụng, trình tự, thủ tục xét tuyển: Thực hiện theo quy định của Luật Viên chức năm 2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012/ TT-BNV ngày 25/12/2012; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức.

Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: Tổ chức triển khai Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. Chỉ đạo việc thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển và phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định.

Kim Thoa

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1