Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 6153

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 4087/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh sẽ thành lập Đoàn kiểm tra của tỉnh, tiến hành kiểm tra 12 cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, gồm 7 sở, ban, ngành và 5 UBND các huyện, thành phố. Thời gian kiểm tra trong quý II/2018 gồm 5 cơ quan, đơn vị: Sở Tài Chính, Xây dựng, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Hạ Lang. Quý III/2018 kiểm tra 7 cơ quan đơn vị gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Cao Bằng và UBND các huyện Hòa An, Hà Quảng, Thông Nông. Đối với UBND các huyện, thành phố Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra từ 2 đến 3 UBND xã, phường, thị trấn. Thời gian kiểm tra cụ thể sẽ thông báo cho các cơ quan, đơn vị được kiểm tra trước 7 ngày. Ngoài các cơ quan, đơn vị trong Kế hoạch, Đoàn kiểm tra của tỉnh có thể kiểm tra đột xuất một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hoặc UBND các xã, phường, thị trấn.

CCHC

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Phục Hòa

Nội dung kiểm tra gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, bao gồm: xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm tự kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị năm 2018 (tính từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm kiểm tra) theo Đề cương báo  cáo tự kiểm tra do Sở Nội vụ hướng dẫn. Sau kiểm tra Đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra gửi các cơ quan, đơn vị được kiểm tra biết về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, yếu kém cần khắc phục, điều chỉnh.

Dương Liễu

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1