Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý I/2023
Lượt xem: 3703

 

 Ngày 16/12/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 55-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý I/2023.

 Với mục đích tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng thành tựu đổi mới của đất nước, của tỉnh; bồi đắp niềm tin yêu của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 ngay từ những tháng đầu năm trong các ngành, các cấp. Công tác tuyên truyền, giáo dục cần chú trọng những vấn đề cấp thiết hiện nay như giáo dục lịch sử, truyền thống; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong thế hệ trẻ, giáo dục lối sống văn hóa, tinh thần cộng đồng, ý thức trách nhiệm công dân trong các tầng lớp Nhân dân. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần bám sát chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và phù hợp điều kiện thực tiễn, quy định hiện hành về tổ chức ngày lễ, ngày kỷ niệm, với các hình thức phong phú, đa dạng, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

 Các hoạt động kỷ niệm gồm: Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2023), gắn với 82 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930)-01/4/2023); Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023); Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát  (15/02/1913 -15/12/2023);  Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 -17/3/2023), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

 

Các địa phương, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2023), gắn với 82 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2023) và đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930-01/4/2023).

 Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

 Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão 2023!

Nhiệt liệt chào  mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 –03/02/2023)!

 Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXIII của Đảng!

 Đảng bộ, chính quền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứXIX, nhiệm kỳ 2020-2025!

 Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023!

 Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4/1930-01/4/2030)!

 Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HồChí Minh!

 Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

 Nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam muôn năm!

 Chủ tịch HồChí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

D.L

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 146
  • Hôm nay: 9757
  • Trong tuần: 185 979
  • Tổng lượt truy cập: 20156062
  • Tất cả: 58675