Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015
Lượt xem: 744

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định 2006/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh, về việc ban hành Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2015.

cai%20cach

Giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở Công thương. (Ảnh theo nguồn baocaobang.vn)

Kết quả chỉ số CCHC năm 2015 của các cơ quan, đơn vị đã phản ánh thực chất công tác CCHC của tỉnh trên 8 lĩnh vực lĩnh vực gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; hiện đại hoá hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Theo đó, giá trị trung bình Chỉ số CCHC năm 2015 là 66,2%. Trong đó, sở, ban, ngành 73,2%; huyện, thành phố 59,2%.

Kết quả xếp loại, 6 đơn vị đạt tốt, gồm: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài Chính, Văn phòng UBND.

14 đơn vị đạt khá, gồm 11 sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông vận tải, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ngoại vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc;  huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc và Thành phố Cao Bằng.

10 đơn vị trung bình, gồm 3 sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh và 7 huyện: Quảng Uyên, Hà Quảng, Thạch An, Phục Hòa, Hòa An, Trà Lĩnh, Bảo Lâm.

3 huyện thấp gồm: Trùng Khánh, Thông Nông, Hạ Lang.

 

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1