Các trường hợp được miễn lệ phí đăng ký cư trú
Lượt xem: 3554

Ngày 04/01/2022, Cục Thuế ban hành Công văn số 4/CTCBA-TTHT, về việc triển khai Thông tư số 75/2022/TT-BTC và Thông tư số 76/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính.

Theo đó, để người nộp thuế biết và thực hiện, Cục Thuế tỉnh hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Thông tư số 75/2022/TT-BTC và Thông tư số 76/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Về Thông tư số 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, gồm: đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ. Người nộp lệ phí là Công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật. Tổ chức thu lệ phí là cơ quan đăng ký cư trú theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Cư trú.

Các trường hợp miễn lệ phí là trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật; Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ. 

Mức thu lệ phí thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu lệ phí đăng ký cư trú ban hành kèm theo Thông tư 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính. 

Đối với Thông tư số 76/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Cụ thể sửa đổi khoản 2 Điều 5, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phân loại nợ phải trả theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Sửa đổi Điều 11, chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền về xử lý tài chính, lao động, đất đai liên quan đến quá trình chuyển đổi thành công ty cổ phần theo quy định của Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải thực hiện công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đồng thời gửi về Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp để theo dõi. 

Cục Thuế đăng tải toàn bộ nội dung các Thông tư nêu trên tại Trang Thông tin điện tử của Cục Thuế Cao Bằng tại địa chỉ: http://caobang.gdt.gov.vn, qua hệ thống quản lý văn bản, điều hành tỉnh Cao Bằng (ioffcie) và gửi kèm công văn qua địa chỉ Email của doanh nghiệp, người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2023.

K.C

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 122
  • Hôm nay: 7701
  • Trong tuần: 183 923
  • Tổng lượt truy cập: 20154006
  • Tất cả: 56619