Về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng các công trình hạ tầng khu vực cửa khẩu, tỷ lệ nộp ngân sách và điều tiết nguồn thu ngân sách giữa các cấp trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 314

Ngày 07/6/2013, UBND tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 755/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu, tỷ lệ nộp ngân sách, tỷ lệ để lại đơn vị thu đối với hàng hoá tạm nhập tái xuất và điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu của hàng hóa tạm nhập tái xuất là: Đối với container loại 40 feet (FEU) thu 6.500.000 đồng/container; Đối với container loại 20 feet (TEU) thu 5.500.000 đồng/container; Xăng, dầu thu 70.000 đồng/tấn; Đối với hàng hóa khác thu 200.000 đồng/tấn hoặc đồng/m3. Tỷ lệ trích nộp ngân sách Nhà nước là 80% và để lại đơn vị thu là 20%. Phần phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu nộp vào ngân sách được điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 60% và ngân sách cấp huyện 40%.

Các cơ quan: Thuế, Hải quan, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý khu Kinh tế tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện biên giới triển khai thực hiện theo quy định.

Quyết định này áp dụng từ ngày 10 tháng 6 năm 2013.

TH - ND

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 30
  • Hôm nay: 446
  • Trong tuần: 36 970
  • Tổng lượt truy cập: 15789019
  • Tất cả: 5913