Quyết định về việc phê duyệt đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 382

Ngày 14/6/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 804/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức trong trường hợp không cần phải rà soát hiện trạng sử dụng đất là 447.470 đồng; trong trường hợp cần phải rà soát hiện trạng sử dụng đất là 1.401.925 đồng;

Đơn giá đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các tổ chức phải đo đạc, chỉnh lý bản trích phụ lục bản đồ địa chính được tính bằng tổng chi phí công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ và 50% mức trích đo địa chính thửa đất; trong trường hợp do yếu tố quy hoạch được tính bằng tổng chi phí công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ và 30% mức trích đo địa chính thửa đất. Nếu phải đo đạc tài sản gắn liền với đất là nhà và các công trình xây dựng khác được tính bằng tổng chi phí công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ và 70% mức trích đo địa chính thửa đất; trong trường hợp phải đo đạc tài sản gắn liền với đất nhưng không phải là nhà và các công trình xây dựng khác được tính bằng tổng chi phí công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ và 30% mức trích đo địa chính thửa đất.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/6/2013.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ngọc Ái

 

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 49
  • Hôm nay: 682
  • Trong tuần: 37 206
  • Tổng lượt truy cập: 15789255
  • Tất cả: 6149