Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 245

Ngày 4/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng.

Ngày 4/7/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Cao Bằng.

Quy chế này gồm 5 chương 19 điều. Trong Quy chế nêu rõ, dữ liệu về tài nguyên và môi trường bao gồm: Dữ liệu về đất đai; về tài nguyên nước; về địa chất và khoáng sản; dữ liệu về môi trường; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về tài nguyên và môi trường đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên và môi trường đã được phê duyệt; kết quả các dự án, chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về tài nguyên và môi trường và các dữ liệu khác liên quan đến các lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố cung cấp dữ liệu cho Sở Tài nguyên và Môi trường theo định kỳ trước ngày 05/7 (định kỳ 6 tháng), trước ngày 05/1 (định kỳ 1 năm) hoặc cung cấp theo yêu cầu.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp dữ liệu cho các cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 của Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT. Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng có trách nhiệm cung cấp dưc liệu về tài nguyên và môi trường trên đại bàn tỉnh cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu theo quy định.

Việc cung cấp thông tin thuộc danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường thuộc danh mục tài liệu bí mật Nhà nước phải tuân theo nguyên tác thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

TH - ND

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 36
  • Hôm nay: 505
  • Trong tuần: 37 029
  • Tổng lượt truy cập: 15789078
  • Tất cả: 5972