Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Lượt xem: 2160

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

 

 

Trình tự thực hiện

- Trường trung học cơ sở công lập, đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở tư thục gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Phòng Giáo dục và Đào tạo;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trường trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì có văn bản thông báo cho trường nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

 

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện.

 

Hồ sơ

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

 

Thời  hạn giải quyết

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

- Trường trung học cơ sở công lập;

- Đại diện của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường trung học cơ sở tư thục.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không có.

 

Phí, lệ phí

 Không có.

 

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại.

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 

 

 

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 619
  • Hôm nay: 6551
  • Trong tuần: 130 409
  • Tổng lượt truy cập: 17484489
  • Tất cả: 21729