• ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  • Lãnh đạo UBND tỉnh
 • CÁC SỞ BAN NGÀNH
  • Văn phòng UBND tỉnh
  • Sở Nội vụ
  • Sở Công Thương
  • Sở Y tế
  • Sở Giáo dục và Đào tạo
  • Sở Giao thông vận tải
  • Sở Ngoại vụ
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Sở Kế hoạch và Đầu tư
  • Sở Khoa học và Công nghệ
  • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Sở Thông tin và Truyền thông
  • Sở Tư pháp
  • Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
  • Sở Xây dựng
  • Ban Dân tộc
  • Thanh tra tỉnh
 • UBND CÁC HUYỆN THÀNH PHỐ
  • UBND Thành phố Cao Bằng
  • UBND huyện Hoà An
  • UBND huyện Hà Quảng
  • UBND huyện Bảo Lâm
  • UBND huyện Bảo Lạc
  • UBND huyện Thạch An
  • UBND huyện Nguyên Bình
  • UBND huyện Quảng Hoà
  • UBND huyện Hạ Lang
  • UBND huyện Trùng Khánh
Lãnh đạo UBND tỉnh
STT Họ Và Tên Thông tin
1Hoàng Xuân Ánh
Chức danh:Chủ tịch UBND tỉnh
Điện thoại:0206.3755.666
Email:anhhx@caobang.gov.vn
2Nguyễn Bích Ngọc
Chức danh:Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
Điện thoại:0206.3858.689
Email:ngocnb@caobang.gov.vn
3Hoàng Văn Thạch
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Điện thoại:0206.3852.134
Email:thachhv@caobang.gov.vn
4Trịnh Trường Huy
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Điện thoại:
Email:huytt@caobang.gov.vn
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tuần: 1
 • Tổng lượt truy cập: 1