Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
Lượt xem: 1531

Sáng 24/2/2023, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu I; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 Tham dự các có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; Thiếu tướng Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng; Đại tá Phạm Minh Quang, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng an ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiện kỳ 2020-2025; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tỉnh.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị

 Nghị quyết Trung ương 8 được xem như một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc tinh thần và nội dung của Nghị quyết, 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Trung ương 8. 

 Công tác xây dựng Đảng được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 04- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện " tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; thông tin về lĩnh vực xây dựng Đảng tại các hội nghị báo cáo viên thường kỳ được 574 cuộc/19.660 lượt người nghe; biên tập và phát hành 42 tập tài liệu tham khảo với 145 chuyên đề, trong đó có 23 chuyên đề về xây dựng đảng. Công tác phát triển kinh tế-  xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh thường xuyên được lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở bám sát Nghị định 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng. Kết hợp trong phát triển vùng lãnh thổ được thực hiện thống nhất, đồng bộ, thể hiện rõ nét qua các dự án khu kinh tế - quốc phòng trên địa bàn các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hà Quảng; đầu tư xây dựng được 08 bản biên giới; ổn định cuộc sống cho 585 hộ gia đình; gần 50 công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, hồ chứa, bể chứa nước; 06 mô hình phát triển sản xuất; 07 mô hình nhân rộng giảm nghèo/55 thôn bản của 17 xã... Các phong trào, các cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" gắn với chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới"; Chương trình "Mái ấm biên giới" kết hợp với các hoạt động Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Biên phòng toàn dân... vận động được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh, nhà bán trú dân nuôi, nhà ở nơi biên giới, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt trên 4%/năm. Triển khai thành công đợt 01 cao điểm 100 ngày tuyên truyền, đấu tranh, xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình; thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới; chính sách với người có công. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh được quan tâm triển khai thực hiện, tổ chức giáo dục Quốc phòng - An ninh cho 137.983 em học sinh, sinh viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đúng nội dung chương trình được 47.615 đồng chí.

 Đầu tư trên 1.850 tỷ đồng cho công tác Quốc phòng - An ninh. Trong đó ,đầu tư 54 tỷ đồng cho các hoạt động đối ngoại như: xây dựng Khu kinh thế cửa khẩu Trà Lĩnh, Tà Lùng, Sóc Giang; nâng cấp 02 cặp cửa khẩu quốc gia Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang ( Trung Quốc); Sóc Giang (Việt Nam)  - Bình Mãng (Trung Quốc). Đấu nối các cặp chợ biên giới, khai thông tuyến đường bộ Trà Lĩnh, (Cao Bằng, Việt Nam) - Tịnh Tây (Quảng Tây, Trung Quốc); xây dựng 01 Trung tâm Giao lưu văn hóa và quảng bá sản phẩm. Bộ Quốc phòng đầu tư trên 233 tỷ đồng cho xây dựng các công trình phòng thủ biên giới, đường tuần tra, kè sông, suối biên giới, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi... Thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng chính quy, vững mạnh toàn diện. Triển khai đồng bộ, toàn diện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, chủ động, tích cự hội nhập quốc tế, tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 Những kết quả nêu trên đã tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ, lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

anh tin bai

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Nội chínhTrung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Cao Bằng trong thời gian qua, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trực tiếp phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quán triệt và thực hiện quan điểm củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân. Tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện " tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; nâng cao chất lượng hiệu quả Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh; quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt là lực lượng chủ chốt, người đứng đầu, cán bộ người dân tộc thiểu số và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, kết hợp chặt chẽ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại với quốc phòng an ninh và giữa quốc phòng an nính với kinh tế, văn hóa xã hội đối ngoại. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với đặc điểm tình hình tỉnh Cao Bằng; tăng cường lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia; phát huy hiệu quả, nhân rộng các mô hình kinh tế quốc phòng trên địa bàn các huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng; tăng cường giao lưu đối ngoại, hợp tác chặt chẽ giữa các cấp, các địa phương Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc; xử lý kinh hoạt các vấn đề phát sinh trên khu vực biên giới  tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy giao lưu, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, giữ gìn bản sắc van hóa đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng và tổ chức các phong trào thi đua trong nhân dân, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới” bằng nhiều hình thức phù hợp. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, bán sát địa bàn, bám dân, giữ dân, nắm chắc tình hình an ninh biên giới, an ninh nội địa, ngăn chặn và xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống bất ngờ về quốc phòng an ninh trên địa bàn.

anh tin bai
 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh trân trọng tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Nội chínhTrung ương Phan Đình Trạc để bổ sung vào báo cáo tổng kết và sẽ cụ thể hóa vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng thời chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư đề nghị: các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc đưa dân định cư, phát triển kinh tế tại khu vực biên giới, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Tăng cường đầu tư ngân sách tương xứng với tốc độ phát triển và tiềm lực kinh tế của địa phương vào xây dựng công trình phòng thủ nhất là ở khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, khu vực phòng thủ then chốt. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 1 rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng và phát triển các khu kinh tế - quốc phòng phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

anh tin bai

 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Tại Hội nghị, có 12 tập thể và 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Dương Liễu

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1