No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 366

Triển khai kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022

Ngày 23/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đã ký ban hành Văn bản số 3420/UBND-TTPVHCC về việc Triển khai kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Văn bản yêu cầu như sau:

1. Sở Thông tin và truyền thông: Chỉ đạo đơn vị triển khai vận hành Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đăng ký, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 02 thủ tục hành chính “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và "Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đăng ký, phân quyền cho tổ chức, cá nhân có liên quan giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung trên toàn quốc của Bộ Tài nguyên và Môi trường (tại địa chỉ https://dvcthietyeu.monre.gov.vn/). Chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa cấp huyện thực hiện tiếp nhận, giải quyết 02 dịch vụ công trực tuyến nêu trên trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy trình hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tài liệu hướng dẫn các bước thực hiện trên hệ thống, quản trị và sử dụng hệ thống trong chức năng "Hỗ trợ" (tại địa chỉ https://dvcthietyeu.monre.gov.vn/).

Mọi thông tin chi tiết về sử dụng tài khoản, quản trị và sử dụng hệ thống, đề nghị liên hệ với Ông Khuất Hoàng Kiên, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, SĐT: 0983.666.909, Email: khkien@more.gov.vn; về nghiệp vụ đăng ký đất đai, đề nghị liên hệ với ông Trần Văn Tiến, Trưởng phòng Đang ký đất đai, Cục Đăng lý đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, SĐT: 0913.889.881; Email: tvtien_dd@more.gov.vn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, hướng dẫn.

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 190