No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 502

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023

Ngày 29/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đã ký ban hành Văn bản số 3468/UBND-CN về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023.

Thực hiện đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hưởng ứng đề nghị của Ban thư ký Công ước Ramsar và lời kêu gọi của Đại Hội đồng Liên hợp quốc về Thập kỷ “Phục hồi Hệ sinh thái”, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đề nghị các tổ chức đoàn thể nghiên cứu, tổ chức một số hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện thực tế của địa phương cơ quan, đơn vị, với các nội dung như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, tăng cường nhận thức về các mối đe dọa chính đối với hệ sinh thái đất ngập nước, đồng thời kêu gọi mọi người dân cũng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vùng các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước.

2. Tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023.

3. Tích hợp, lồng ghép các nội dung về bảo vệ giá trị đất ngập nước, quản lý, phục hồi và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương.

4. Đẩy mạnh các giải pháp đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học.

Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023, các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2023 của các địa phương được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: https://www.worldwetlandsday.org.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/02/2023 để tổng hợp, báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

D.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠTThống kê truy cập
  • Đang truy cập 63