No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 212

Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2022

Ngày 11/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã ký ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2022.

Theo đó, Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2022 gồm 7 người, trong đó Bà Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; ông Đỗ Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các Ủy viên gồm: ông Dương Mạc Kiên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Nguyễn Sỹ Hành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bà Bế Thị Tú Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Lương Đức Tố, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Đàm Văn Vũ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Nhiệm vụ của Hội đồng bình chọn là: Hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn lập hồ sơ đăng ký bình chọn; Thành lập Ban Giám khảo và Tổ chuyên môn giúp việc (nếu cần thiết); Tổ chức bình chọn; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả bình chọn, Quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Hội đồng bình chọn có trách nhiệm lựa chọn các sản phẩm được công nhận trình UBND tỉnh phê duyệt để đăng ký tham gia bình chọn ở cấp cao hơn theo quy định. Hội đồng bình chọn có trách nhiệm giải quyết các vướng mắc; xử lý kiến nghị và khiếu nại liên quan đến kết quả bình chọn do Hội đồng thực hiện. Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với các văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký, sử dụng con dấu của Sở Công Thương đối với các văn bản do Phó Chủ tịch Hội đồng ký.

Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Cao Bằng năm 2022. 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 235