No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 4039

Công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Ngày 04/3/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đã ký ban hành Thông báo số 473/TB-UBND về việc công bố danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các xã, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh công bố danh sách 145 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 16 xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm: Xã Hưng Đạo (Thành phố); Thị trấn Nước Hai và các xã: Đức Long, Nam Tuấn, Hồng Việt, Bạch Đằng, Dân Chủ, Trương Lương, Đại Tiến, Ngũ Lão, Nguyễn Huệ (huyện Hòa An); xã Minh Tâm (huyện Nguyên Bình); xã Đức Hồng và xã Xuân Nội (huyện Trùng Khánh); xã Thụy Hùng (huyện Thạch An); xã Huy Giáp (huyện Bảo Lạc).


 

D.L

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 179