No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 313

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Ngày 09/11, tại thành phố Hải phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản đã phối hợp với Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực định hướng, hiệu quả tuyên truyền gắn với việc mua, đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng”.

Tham dự có gần 200 đại biểu đến từ 31 tỉnh, thành ủy khu vực phía Bắc; lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương và thành phố Hải Phòng; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo, cơ quan phát hành báo chí của Trung ương và địa phương.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

 

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;  các ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng dự và chủ trì hội nghị.

Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mọi miền đất nước; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, ngày 28/12/1996 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW yêu cầu các cấp uỷ đảng và tổ chức đảng các cấp, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo và làm tốt việc đặt mua và đọc báo Đảng. Nhiều cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đã nhận thức được tầm quan trọng của việc mua báo, đọc báo và làm theo báo Đảng. Phong trào đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng được duy trì và phát triển. Các báo và tạp chí của Đảng cũng thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tờ báo, phản ánh sinh động, toàn diện các thông tin chính trị, thời sự, lĩnh vực KT-XH, QP-AN, công tác xây dựng Đảng, các điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước ...

Hội nghị tập trung vào thảo luận, giải quyết các vấn đề: Các báo, tạp chí của Đảng tích cực đổi mới phương thức truyền thông, tăng cường tính định hướng dư luận, nâng cao tính sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, lý luận, khẳng định vai trò nòng cốt trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong tình hình mới. Đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo Đảng. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp. Kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích; khuyến khích mở rộng đối tượng thụ hưởng báo, tạp chí của Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, hiệu quả tuyên truyền báo, tạp chí của Đảng được đo lường bằng nhận thức, niềm tin và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; bởi sự lan tỏa thông tin rộng rãi từ báo chí, qua các tầng nấc tới toàn xã hội,… Do đó, “làm theo” là sự đánh giá cao nhất về hiệu quả tuyên truyền; khi và chỉ khi tác động được tới nhận thức, niềm tin, định hướng được hành động của nhân dân thì báo, tạp chí của Đảng mới hoàn thành sứ mệnh của mình. Đồng chí mong muốn, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí Đảng là một nhiệm vụ của công tác Đảng; là cơ sở đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng - lý luận của Đảng. Các cấp ủy cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc mua, đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng.

 Cấp ủy cần giao cho một đơn vị làm đầu mối (Ban Tuyên giáo cấp tỉnh hoặc huyện) thực hiện đặt mua cho các đơn vị, địa phương cơ sở, bảo đảm đủ số lượng, đúng đối tượng, đúng mục đích. Cùng đó, các cơ quan báo, tạp chí của Đảng phải tiếp tục tổ chức được các sản phẩm báo chí có chất lượng cao, bảo đảm “đúng, trúng, hay”, “đúng vai”, là lực lượng chủ đạo, có vai trò dẫn dắt, đáp ứng yêu cầu của Đảng, nhu cầu nhận thức tư tưởng, lý luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân…

Theo baocaobang.vn

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 158