No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 665

Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh

Chiều 19/10/2022, Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chủ trì.

Tham dự có các đồng chí thành viên Hội đồng tư vấn và Tổ thư ký Hội đồng tư vấn đặt tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Cao Bằng; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Các nhà nghiêm cứu văn hóa, lịch sử địa phương.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng để lưu trữ làm cơ sở lâu dài cho việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện tốt công trình quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội. Thông qua việc xác lập Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng nhằm tôn vinh các nhà hoạt động cách mạng của tỉnh, danh nhân, anh hùng dân tộc, sự kiện lịch sử - văn hóa, các di tích, danh lam thắng cảnh… của đất nước và của tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - văn hóa của dân tộc trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước; nâng cao tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, tình đoàn kết hữu nghị quốc tế.

Hội nghị đã nghe dự thảo Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, danh mục tên đường, phố gồm 246 tên và danh mục đặt tên công trình công cộng là 23 tên. Việc đặt tên đường, phố trên cơ sở lựa chọn các tiêu chí: (1) Tên địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa và có giá trị tiêu biểu về lịch sử - văn hóa của đất nước và địa phương; địa danh đã quen dùng từ xa xưa, đã ăn sâu vào tiềm thức của Nhân dân; tên địa phương kết nghĩa hoặc có mối quan hệ đặc biệt. (2) Danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội. (3) Tên di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu biểu của quốc gia hoặc địa phương và đã được xếp hạng theo quy hoạch của Luật Di sản văn hóa. (4) Tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử, chiến thắng chống xâm lược có giá trị tiêu biểu của quốc gia hoặc địa phương. (5) Tên danh nhân bao gồm cả danh nhân nước ngoài. Danh nhân là người nổi tiếng, có đức, có tài, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như của địa phương hoặc có đóng góp đặc biệt cho đất nước, có công lớn trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật, phát triển, tình hữu nghị giữa các dân tộc, được Nhân dân suy tôn và thừa nhận.

Ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin phát biểu thảo luận

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao với dự thảo đặt tên đường, phố. Cho rằng việc xây dựng Ngân hàng tên đường, phố là cần thiết. Đề nghị cơ quan thường trực nghiên cứu, sắp xếp lại theo các tiêu chí cụ thể, đặt tên gắn bó với Cao Bằng; bổ sung thêm các danh nhân nổi tiếng, địa danh tiêu biểu và di tích lịch sử; Hội đồng tư vấn tỉnh phối hợp với các huyện để đưa danh mục tên đường, phố, địa danh vào Ngân hàng đầy đủ, chính xác. Tên danh nhân, tướng lĩnh, anh hùng lực lượng vũ trang, lãnh đạo tỉnh cần được sắp xếp thứ tự từ cao đến thấp về chức vụ, quá trình cống hiến qua các thời kỳ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các đại biểu thảo luận tại Hội nghị để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện danh mục tên đường, phố; hoàn thiện lại dự thảo dựa trên căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành Ngân hàng đường, phố và công trình công cộng tỉnh; có nguyên tắc tiêu chí dựa theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng và bổ sung tiêu chí tính truyền thống, tính chính trị, tính đạo đức, tính lịch sử, tính địa phương. Nguồn tư liệu tham khảo phải chính xác; định kỳ 2 năm 1 lần tổ chức rà soát, sưu tầm, lựa chọn lại tên đường, phố và công trình công cộng; cơ cấu dữ liệu, định hình số lượng theo danh từ có ý nghĩa tiêu biểu, các sự kiện lịch sử, các địa danh lịch sử tiêu biểu của Việt Nam; các danh nhân, các anh hùng lực lượng vũ trang qua các thời kỳ. Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng cần có 2 nhóm: Tên đã đặt và tên dự kiến đặt để lựa chọn trong ngân hàng đặt tên; các công trình cần phải được dự kiến đặt tên ngay khi lập dự án…

 

Dương Liễu

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 93