No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 134

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Ngày 17/11, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; Cùng tham gia tiếp dân có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Ban Tiếp công dân tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường báo cáo tại buổi tiếp công dân

Buổi tiếp công dân đã tổ chức tiếp 02 lượt công dân: (1) Ông Đinh Trọng Tuấn, trú tại Tổ 2, phường Đề Thám, TPCB; Kiến nghị giải quyết khiếu nại đối với Quyết định số 104/QĐ-HVHNT ngày 29/9/2021 của Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng về việc thi hành kỷ luật hội viên: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Hội Văn học nghệ thuật đối với hội viên Đinh Trọng Tuấn. (2) Nông Thị Pén, xóm Hiếu Lễ, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh; Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết bồi thường đất đai cho gia đình, khi thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp đường tỉnh 211, tại huyện Trùng Khánh.

Bà Nông Thị Pén, xã Lăng Hiếu (huyện Trùng Khánh) trình bày vụ việc tại buổi tiếp công dân

Sau khi nghe các ngành báo cáo và công dân trình bày nội dung các vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh kết luận: đối với vụ việc ông Đinh Trọng Tuấn, giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản gửi Thường trực Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức buổi gặp mặt với ông Đinh Trọng Tuấn, thành phần mời tham dự có đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ.

Đối với kiến nghị của bà Nông Thị Pén, nội dung kiến nghị của bà Nông Thị Pén đã được Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Trùng Khánh kiểm tra, rà soát, báo cáo, đề xuất chính sách giải quyết. Hiện nay UBND huyện Trùng Khánh đã có báo cáo, xin chủ trương của UBND tỉnh. Tỉnh sẽ họp xem xét, khi có kết quả sẽ thông báo cho công dân được biết trong thời gian sớm nhất (dự kiến trong tháng 11/2022).

Kim Cúc

 

 

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 261