Banner 1100x185
Dự án đầu tư
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 40
  • Hôm nay: 4959
  • Trong tuần: 41 668
  • Tổng lượt truy cập: 15782527
  • Tất cả: 9886
STTTên dự án
Thời gian khởi công
Thời gian hoàn thành
Kinh Phí 
15 đề tài, dự án khoa học, công nghệ cấp tỉnh năm 2015 01/01/2015 31/12/2015
2UBND tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2015 01/01/2015 31/12/2015
3UBND tỉnh: phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình trường THPT Đống Đa, huyện Quảng Uyên 01/01/2015 31/12/2016
4Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục các dự án, công trình thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thông Nông 01/01/2018 31/12/2020
5Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục các dự án, công trình thực hiện trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Quảng Uyên 15/08/2017 31/12/2020
6Quyết định chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Pác Khuổi, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 01/01/2020 31/12/2020 273.374.000.000
7Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu tư vấn khảo sát, lập đồ án Quy hoạch chi tiết Khu trung chuyển phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa nông, lâm, thủy hải sản tại cửa khẩu Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2016-2025 01/01/2020 31/12/2025
8Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 01/01/2020 31/12/2020 5.718.626.000
9Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo công trình cấp nước sinh hoạt xã Hồng Định, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) 01/01/2020 31/12/2020 3.852.245.000
10Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 01/01/2020 31/12/2020 1.160.693.000
11Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Bình Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 01/01/2020 31/12/2020 3.164.301.000
12Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 01/01/2020 31/12/2020 6.531.922.000
13Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 01/01/2018 31/12/2020 5.918.483.000
14Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Cách Linh và xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng (nay là huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) 01/01/2018 31/12/2020 2.623.342.000
15Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cấp nước sinh hoạt xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (nay thuộc thị trấn Nước Hai và xã Hồng Việt huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) 01/06/2020 31/12/2020 11.395.985.000
12
×