Banner 1100x185
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 990
 • Hôm nay: 9565
 • Trong tuần: 185 787
 • Tổng lượt truy cập: 20155870
 • Tất cả: 58483
Tìm kiếm đề tài, chương trình khoa học
Cấp quản lý
Lĩnh vực
Loại đề tài
Hiện trạng
Năm thực hiện
Đơn vị chủ trì
Mã số
Tên đề tài
Kết quả tìm kiếm
Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Nhà nước
 • Lĩnh vực
 • : Khoa học xã hội
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trung tâm nghiên cứu Phát triển Nông lâm nghiệp miền núi
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây dược liệu Cát Sâm (Callerya speciosa champ.ex benth.schot) tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : Khoa học Nông nghiệp
 • Đơn vị chủ trì
 • : Viện nghiên cứu và phát triển vùng
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Ứng dụng khoa học và công nghệ để chế biến một số sản phẩm thực phấm từ quả chanh leo của tỉnh Cao Bằng
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Tỉnh
 • Lĩnh vực
 • : Phát triển sản xuất và Công nghệ nông nghiệp
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Xây dựng mô hình thâm canh cải tạo vùng chè Đoỏng Pán gắn vói chế biến một số sán phẩm chè xanh chất lượng cao táo ản phẩm OCOP tại xã Độc Lập, huyện Quảng Hòa, bàn tỉnh Cao Bằng
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : Phát triển sản xuất và Công nghệ nông nghiệp
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Chè
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến một số sản phẩm từ cây Hồi tại huyện Thạch An, tính Cao Bằng
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trung tâm đào tạo nghiên cửu giống cây trồng và vật nuôi
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống, trồng thâm canh rau ngót rừng (Melientha suavis Pierre) theo hướng VietGap trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Cơ sở
 • Lĩnh vực
 • : Khoa học Nông nghiệp
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trung tâm nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật lâm sinh
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu và bảo tồn phát triển nguồn gen lợn đen Lục Khu, huyện Hà Quảng theo hướng sản xuất hàng hóa
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Tỉnh
 • Lĩnh vực
 • : Khoa học Nông nghiệp
 • Đơn vị chủ trì
 • : Viện khoa hoc sự sống
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Mác púp tại tỉnh Cao Bằng
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Tỉnh
 • Lĩnh vực
 • : Khoa học Nông nghiệp
 • Đơn vị chủ trì
 • : Học viên Nông nghiệp Việt Nam
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Phát triển sản phẩm miến dong theo chuỗi giá trị tại huyện Nguyên Bình, Hòa An tỉnh Cao Bằng
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Tỉnh
 • Lĩnh vực
 • : Khoa học xã hội
 • Đơn vị chủ trì
 • : Học viên Nông nghiệp Việt Nam
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Thiết lập quy trình xây dựng thương hiệu và chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh Cao Bằng
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Tỉnh
 • Lĩnh vực
 • : Khoa học xã hội
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trung tâm Dữ liệu và Phân tích kinh tế xã hội
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu tần suất lưu hành, đặc điểm di truyền phân tử và xây dựng mô hình can thiệp dự phòng mắc tới bệnh tan máu bẩm sinh )
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Tỉnh
 • Lĩnh vực
 • : Khoa học Y Dược
 • Đơn vị chủ trì
 • : Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Xây dựng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý học gia đình và quản lý một số bệnh mạn tính tại tuyến cơ sở, tỉnh Cao Bằng.
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Tỉnh
 • Lĩnh vực
 • : Khoa học Y Dược
 • Đơn vị chủ trì
 • : Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu ứng dụng tri thức bản địa về sinh hoạt văn hóa - xã hội của dân tộc Tày, Nùng trong phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Tỉnh
 • Lĩnh vực
 • : Khoa học Nhân văn
 • Đơn vị chủ trì
 • : Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Nghiên cứu, bảo tồn những giá trị di sản ở Cao Bằng liên quan đến Thục Phán - An Dương Vương
 • Loại đề tài
 • : Đề tài cấp Tỉnh
 • Lĩnh vực
 • : Khoa học Nhân văn
 • Đơn vị chủ trì
 • : Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Cao Bằng
 • Hiện trạng
 • : Đang nghiên cứu
  Chương trình, đề tài khoa học đã nghiệm thu (mới)
  Không có bản ghi nào
  Chương trình, đề tài khoa học (mới)
  • Nghiên cứu, bảo tồn những giá trị di sản ở Cao Bằng liên quan đến Thục Phán - An Dương Vương
  • Nghiên cứu ứng dụng tri thức bản địa về sinh hoạt văn hóa - xã hội của dân tộc Tày, Nùng trong phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng
  • Xây dựng mô hình trạm y tế xã hoạt động theo nguyên lý học gia đình và quản lý một số bệnh mạn tính tại tuyến cơ sở, tỉnh Cao Bằng.
  • Nghiên cứu tần suất lưu hành, đặc điểm di truyền phân tử và xây dựng mô hình can thiệp dự phòng mắc tới bệnh tan máu bẩm sinh )
  • Thiết lập quy trình xây dựng thương hiệu và chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản đặc sản của tỉnh Cao Bằng
  • Phát triển sản phẩm miến dong theo chuỗi giá trị tại huyện Nguyên Bình, Hòa An tỉnh Cao Bằng
  • Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Mác púp tại tỉnh Cao Bằng
  • Nghiên cứu và bảo tồn phát triển nguồn gen lợn đen Lục Khu, huyện Hà Quảng theo hướng sản xuất hàng hóa
  • Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống, trồng thâm canh rau ngót rừng (Melientha suavis Pierre) theo hướng VietGap trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
  • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến một số sản phẩm từ cây Hồi tại huyện Thạch An, tính Cao Bằng
  • Xây dựng mô hình thâm canh cải tạo vùng chè Đoỏng Pán gắn vói chế biến một số sán phẩm chè xanh chất lượng cao táo ản phẩm OCOP tại xã Độc Lập, huyện Quảng Hòa, bàn tỉnh Cao Bằng
  • Ứng dụng khoa học và công nghệ để chế biến một số sản phẩm thực phấm từ quả chanh leo của tỉnh Cao Bằng
  • Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển cây dược liệu Cát Sâm (Callerya speciosa champ.ex benth.schot) tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
  • Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng