Banner 1100x185
   CÔNG BÁO
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêm
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 168
  • Hôm nay: 7791
  • Trong tuần: 121 688
  • Tổng lượt truy cập: 17494968
  • Tất cả: 17030
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TINTẢI VỀ
11469/BQLKKT-VP
Ngày bắt đầu: 19/09/2023
Ngày kết thúc: 19/10/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
22347/STC-QLG
Ngày bắt đầu: 18/09/2023
Ngày kết thúc: 18/10/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
31453/STP-XDVB&PBGDPL
Ngày bắt đầu: 18/09/2023
Ngày kết thúc: 18/10/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
42626/SNV-CCHC&TCBC
Ngày bắt đầu: 17/09/2023
Ngày kết thúc: 17/10/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
51479/SKHCN-VP
Ngày bắt đầu: 14/09/2023
Ngày kết thúc: 14/10/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
61592/SLĐTBXH-LĐVL
Ngày bắt đầu: 13/09/2023
Ngày kết thúc: 13/10/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
71572/SLĐTBXH-PCTNXH
Ngày bắt đầu: 13/09/2023
Ngày kết thúc: 13/10/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
82739/STNMT-KHTH
Ngày bắt đầu: 31/08/2023
Ngày kết thúc: 30/09/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
91103/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 29/08/2023
Ngày kết thúc: 29/09/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
102580/SNV-BTĐKT
Ngày bắt đầu: 13/09/2023
Ngày kết thúc: 26/09/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TINTẢI VỀ
12155/STC-CSDN
Ngày bắt đầu: 24/08/2023
Ngày kết thúc: 24/09/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
21917/STC-CSDN
Ngày bắt đầu: 10/08/2023
Ngày kết thúc: 10/09/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
32151/SNV-TTr
Ngày bắt đầu: 02/08/2023
Ngày kết thúc: 02/09/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
41297/SLĐTBXH-GDNN
Ngày bắt đầu: 31/07/2023
Ngày kết thúc: 31/08/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
548/2023/CV-BSH
Ngày bắt đầu: 15/08/2023
Ngày kết thúc: 29/08/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
61111
Ngày bắt đầu: 14/07/2023
Ngày kết thúc: 14/08/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
71805/SGTVT-KHKT&QLGT
Ngày bắt đầu: 12/07/2023
Ngày kết thúc: 12/08/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
83019/CAT-PTM
Ngày bắt đầu: 05/07/2023
Ngày kết thúc: 03/08/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
9876/STTTT-TTBCXB
Ngày bắt đầu: 22/06/2023
Ngày kết thúc: 22/07/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
101714/STNMT-QLMT
Ngày bắt đầu: 15/06/2023
Ngày kết thúc: 29/06/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
111710/STNMT-QLMT
Ngày bắt đầu: 14/06/2023
Ngày kết thúc: 28/06/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
121878/CAT-PCCC
Ngày bắt đầu: 08/05/2023
Ngày kết thúc: 08/06/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
13803/SGDĐT-KH
Ngày bắt đầu: 08/05/2023
Ngày kết thúc: 08/06/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
14524/SVHTTDL-QLVHGĐ
Ngày bắt đầu: 04/05/2023
Ngày kết thúc: 04/06/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
151144/SNV-CCVCĐT
Ngày bắt đầu: 02/05/2023
Ngày kết thúc: 02/06/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
161815 /STC-QLNS
Ngày bắt đầu: 29/04/2023
Ngày kết thúc: 29/05/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
172568/STC – HCSN
Ngày bắt đầu: 29/04/2023
Ngày kết thúc: 29/05/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
181328/STNMT-QLMT
Ngày bắt đầu: 16/05/2023
Ngày kết thúc: 28/05/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
191137/STNMT-KHTH
Ngày bắt đầu: 27/04/2023
Ngày kết thúc: 27/05/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
20982/STC-CSDN
Ngày bắt đầu: 27/04/2023
Ngày kết thúc: 27/05/2023
Lượt xem:
TẢI VỀ
123