Banner 1100x185
   CÔNG BÁO
   THÔNG TIN BÁO CHÍ
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 176
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoTẬP TIN
174/KH-UBND
Ngày bắt đầu: 13/01/2023
Ngày kết thúc: 13/02/2023
Lượt xem:
23229/STC-QLG
Ngày bắt đầu: 04/01/2023
Ngày kết thúc: 04/02/2023
Lượt xem:
31573/CV-BDT
Ngày bắt đầu: 03/01/2023
Ngày kết thúc: 03/02/2023
Lượt xem:
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOTẬP TIN
13057/STC-QLG
Ngày bắt đầu: 28/12/2022
Ngày kết thúc: 28/01/2023
Lượt xem:
21677/STTTT-TTrPC
Ngày bắt đầu: 16/12/2022
Ngày kết thúc: 16/01/2023
Lượt xem:
33569/STNMT-QLĐĐ
Ngày bắt đầu: 25/10/2022
Ngày kết thúc: 25/11/2022
Lượt xem: