Quy định về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 231

Ngày 28/6/2013, UBND tỉnh Cao Bằng có Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND, Ban hành Quy định về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo Quyết định này, Quy định về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gồm 12 chương và 39 điều. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Quy định này quy định về Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả các biện pháp để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.

Theo Quy định này, các đơn vị sử dụng theo nguyên tắc chung để phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể về năng lượng, chính sách an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Được thực hiện thường xuyên, thống nhất từ quản lý, khai thác tài nguyên năng lượng đến khâu sử dụng cuối cùng. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp; các cơ quan đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang; các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh; hộ gia đình, cá nhân và toàn xã hội.

K.C

KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 28
  • Hôm nay: 522
  • Trong tuần: 37 046
  • Tổng lượt truy cập: 15789095
  • Tất cả: 5989