Điểm một số hoạt động của Lãnh đạo tỉnh nổi bật Tuần 21 năm 2023 (từ ngày 15 - 21/5/2023)
Lượt xem: 427
 

Trong tuần, từ ngày 15 - 21/5/2023, các đồng chí Lãnh đạo tỉnh chủ trì, tham dự một số Hội nghị, cuộc họp, làm việc với Đoàn công tác Trung ương, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), sáng 18/5, Đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn dâng hương, dâng hoa và báo công dâng Bác tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng).

Cùng tham dự có các đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; một số sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và huyện Hà Quảng.

anh tin bai
 

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Trường Hà (Hà Quảng).

Trong không khí trang nghiêm, đoàn dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Người đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

anh tin bai
 

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Trường Hà (Hà Quảng).

2. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược quốc phòng Việt Nam.

anh tin bai
 

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho các cấp, ngành, mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện chiến lược quốc phòng Việt Nam; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng KVPT vững chắc.

Làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập KVPT 2 huyện: Bảo Lạc, Quảng Hòa và diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt; chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng đội ngũ cán bộ quân sự các cấp có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh và đối ngoại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

3. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

* Trưởng đoàn công tác của tỉnh làm việc với huyện Bảo Lâm về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn.

 
anh tin bai
 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Bảo Lâm đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch, chất lượng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường quản lý đầu tư công, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư; tăng cường công tác rà soát để bảo đảm các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm được triển khai theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Xây dựng kế hoạch thực hiện, giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ; tập trung tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo tỷ lệ giải ngân cao nhất. Tiếp tục thực hiện việc rà soát các hộ đã và đang thực hiện xây dựng nhà ở để trình cấp trên hỗ trợ kinh phí, đồng thời huy động các nguồn lực để hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức đúng đắn, sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của công tác lịch sử Đảng trong tình hình mới.

Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác các cấp tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tiếp tục bám nắm tình hình, đảm bảo giữ vững ổn định các địa bàn đã xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình và thực hiện công tác họp xét chuyển hóa cấp xóm, xã theo đúng quy định của UBND tỉnh. Quyết tâm xóa bỏ hoàn toàn tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn huyện trong tháng 6 năm 2023...

Trước đó, đoàn công tác đã thực hiện kiểm tra một số công trình, dự án và thăm, tặng quà một số hộ gia đình trong diện được thụ hưởng các chính sách, gia đình tiêu biểu tích cực tại huyện Bảo Lâm.

anh tin bai
 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê kiểm tra công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn (Bảo Lâm).

Đoàn kiểm tra tiến độ thi công các công trình: Dự án nâng cấp đường Nà Pồng - Đức Hạnh, phần cầu qua sông Gâm, địa phận xã Lý Bôn do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư; công trình cứng hóa đường liên vùng tuyến Nà Pồng - Phiêng Pẻn - Lũng Lòn, xã Lý Bôn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Phiêng Pẻn, xã Lý Bôn thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; dự án đường nông thôn Già Lạn - Nà Ca, thị trấn Pác Mjầu thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; công trình cầu và đường nối Quốc lộ 34 với xã Nam Quang và Nam Cao; công trình xử lý, nâng cấp và cải tạo bãi rác thị trấn Pác Mjầu.

* Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Bảo Lạc.

 
anh tin bai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đạt hiệu quả; giám sát chặt chẽ nguồn vốn sự nghiệp 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung chỉ đạo sản xuất hàng hóa, tạo hiệu quả phát triển kinh tế cho người dân nâng cao đời sống; triển khai các công trình, dự án liên quan đến đất đai, đất rừng đảm bảo theo quy định của pháp luật; tiếp tục tuyên truyền các hộ nghèo không trông chờ, ỷ lại nguồn vốn của nhà nước; xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và đảm bảo tiêu chí 3 cứng đối với Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tiếp tục triển khai Đề án 02 của Tỉnh ủy, quan tâm, hỗ trợ các hộ đã từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trong phát triển kinh tế. Đối với nhiệm vụ triển khai cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của huyện, qua diễn tập, nâng cao được nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc...

Trước đó, đoàn công tác tiến hành kiểm tra một số công trình, dự án, khảo sát thực địa công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ và thăm, tặng quà một số hộ gia đình được thụ hưởng các chương trình, chính sách trên địa bàn huyện Bảo Lạc.

Đoàn kiểm tra công trình đường bê tông Pác Lũng - Cốc Sỳ, xã Huy Giáp (thuộc nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, do UBND xã Huy Giáp làm chủ đầu tư); dự án Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Huy Giáp (thuộc nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện làm chủ đầu tư). Tại các công trình kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu nêu cao tình thần trách nhiệm, thi công kịp tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình. Huyện cần chủ động trong lồng ghép các nguồn vốn, đảm bảo các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả tốt nhất, phục vụ cuộc sống của nhân dân.

4. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao ngài Sẻng-Phết-Hùng-Bun-Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam thăm và làm việc tại tỉnh. Cùng tiếp đoàn có lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các sở, ban, ngành.

 anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại buổi tiếp xã giao.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh bày tỏ vui mừng khi Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng chí khẳng định, Cao Bằng dù không có chung đường biên giới với Lào nhưng luôn xác định việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với các địa phương của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là mục tiêu trong chính sách đối ngoại của tỉnh.

5. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

* Kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia đợt 1 năm 2023 tại huyện Nguyên Bình.

anh tin bai
 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc phát biểu tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện triển khai quyết liệt các giải pháp, mục tiêu, đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các giải pháp thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, quản lý quy hoạch, xây dựng nhà ở. Tiếp tục tập trung cao độ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao giá trị sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện, chú trọng phát triển trồng cây quế và cây dược liệu dưới tán rừng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, UBND huyện thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp công dân của người đứng đầu chính quyền các cấp, tập trung giải quyết tốt các đơn thư kiến nghị của công dân theo đúng quy định pháp luật. Đẩy mạnh tăng thu, chống thất thu, kiểm soát chặt chẽ công tác chi ngân sách, đảm bảo thực hiện đúng mục đích, có hiệu quả và tiết kiệm, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Chỉ đạo tổng kết năm học 2022-2023. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

* Kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Hòa An.

 
anh tin bai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị huyện Hòa An triển khai quyết liệt các giải pháp, mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp thu ngân sách Nhà nước đảm bảo KH đề ra, xây dựng KH thu ngân sách cụ thể; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, quản lý quy hoạch. Tiếp tục tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao giá trị sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo KH; chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Quan tâm đến các đối tượng bảo trợ xã hội, tránh sai sót, trùng lặp và không đúng đối tượng; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đối với chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục rà soát lại, tránh đầu tư dàn trải; tập trung kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện các chương trình, dự án theo quy hoạch; thường xuyên phối hợp với các sở, ngành để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Quán triệt nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm; chú trọng cải cách hành chính, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

6. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

* Kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công, chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia đợt 1 năm 2023 tại huyện Hạ Lang.

anh tin bai
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị huyện Hạ Lang rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu của nhiệm kỳ; tiếp tục quan tâm sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển các cây trồng thế mạnh, chú trọng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở. Đối với vấn đề thu ngân sách, rà soát lại các khoản thu, đặc biệt quan tâm khoản thu từ các doanh nghiệp thủy điện, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giao.

* Kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia đợt 1 năm 2023 tại huyện Quảng Hòa.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị huyện tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu phát triền kinh tế - xã hội của nhiệm kỳ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá đất trên địa bàn huyện. Về quy hoạch, huyện phải giải quyết được hai bài toán, thứ nhất, có tư duy đổi mới tầm nhìn dài hạn, quy hoạch giải quyết được những bất cập; thứ hai, quy hoạch phải thúc đẩy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền trong toàn dân để giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, trong đó có Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao, đường tránh thị trấn Quảng Uyên, tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng).

Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn theo kế hoạch. Chuẩn bị tốt các điều kiện, nhiệm vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Thúc đẩy hợp tác về thông quan hàng hóa, dịch vụ, du lịch với huyện Long Châu (Trung Quốc); đẩy mạnh xuất nhập khẩu, kinh tế biên mậu, xây dựng huyện là địa phương tiêu biểu, là hình mẫu trong phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền Đông của tỉnh. Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét các phương án giải quyết.

anh tin bai
 

Đoàn kiểm tra tham quan mô hình trồng cây cát sâm tại xã Cai Bộ (Quảng Hòa).

7. Đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

* Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), sáng 19/5, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng), Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa và báo công dâng Bác, ghi cảm tưởng vào sổ vàng tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng).

Tham gia Lễ dâng hương có đồng chí Trịnh Trường huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ Ủy ban, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Đàm Hải Triều, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí Đảng viên trực thuộc 2 Đảng ủy.

anh tin bai

Đoàn dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng)

* Kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia đợt 1 năm 2023 tại huyện Thạch An.

anh tin bai
 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy đề nghị huyện Thạch An tập trung đánh giá, phân tích kỹ các chỉ tiêu, chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về mục tiêu, KH giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền một cách thường xuyên, liên tục, quyết liệt, cụ thể và sâu sát. Đối với những nhà thầu thi công không bảo đảm tiến độ, phải kiên quyết chấm dứt hợp đồng theo thẩm quyền.

Huyện tiếp tục tập trung hoàn thiện quy hoạch chung, đảm bảo tích hợp, hài hòa với quy hoạch chung của tỉnh; giải quyết dứt điểm các dự án còn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, chống thất thu ngân sách Nhà nước, triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường quản lý nhà nước gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền thân thiện. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tạo tiền đề trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

8. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, viên chức, người lao động.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bế Minh Đức, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Việt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Trung tướng Đỗ Quang Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Đoàn Thị Lê An, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trịnh Trường Huy- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố cùng hơn 500 cử tri là công nhân viên chức, người lao động trong tỉnh.

anh tin bai
 

Lãnh đạo UBND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Cao Bằng trao quà cho công nhân, viên chức người lao động

 

Kim Cúc 

Tin khác
1 2 3 4 5 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 143
  • Hôm nay: 6357
  • Trong tuần: 164 358
  • Tổng lượt truy cập: 17737372
  • Tất cả: 42633