Điểm một số hoạt động của Lãnh đạo tỉnh nổi bật Tuần 20 năm 2023 (từ ngày 08 - 14/5/2023)
Lượt xem: 143

Tuần 20 năm 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì, tham dự một số Hội nghị, cuộc họp, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Làm việc với Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Cao Bằng về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng cơ sở hạ tầng, xuất nhập khẩu, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính và các vấn đề khác trên địa bàn tỉnh.

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành.

anh tin bai

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

 

Tại buổi làm việc, tỉnh kiến nghị: Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải xem xét, tham mưu bố trí vốn ngân sách Trung ương thực hiện các dự án trọng điểm có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Tờ trình số 359/TTr-UBND ngày 22/2/2023 của UBND tỉnh để địa phương có thêm nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng giao thông quan trọng, phát triển hạ tầng khu du lịch thác Bản Giốc; phân cấp cho địa phương  thực hiện một số nhiệm vụ về thủ tục công bố các cửa khẩu, lối mở quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ; xem xét phân cấp cho HĐND cấp tỉnh được quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác với diện tích chuyển đổi dưới 20 ha đối với các dự án cấp thiết, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng, có tác động liên vùng thực hiện tại địa phương, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh.

Các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, xem xét thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); điều chỉnh các quy định của pháp luật theo hướng rút ngắn quy trình, đơn giản hóa thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản, giảm thời gian cấp phép khai thác theo quy mô, công suất khai thác, mục đích sử dụng, nguồn kinh phí đầu tư xây dựng; xây dựng cơ chế, chính sách về đào tạo, chuyển đổi nghề đối với người có đất bị thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ; xem xét điều chỉnh, bổ sung danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển phù hợp với tình hình phát triển công nghiệp của địa phương như: công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, chế biến nông, lâm sản; bổ sung kinh phí hỗ trợ nhà ở từ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho tỉnh để triển khai hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian sớm nhất…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đề nghị tỉnh rà soát lại các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; bổ sung đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan, những khó khăn, vướng mắc để có cơ sở tháo gỡ kịp thời. Trong triển khai đầu tư công và các chính sách dân tộc trên địa bàn, tỉnh tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức, quản lý tốt nguồn vốn, phân bổ nguồn vốn phù hợp. Tập trung thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội để đưa chính sách đến với người dân, có cách thức triển khai thực hiện cụ thể, phù hợp, mang lại hiệu quả thiết thực, chất lượng. Xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc phù hợp mang tính khả thi; trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các cấp, ngành cần gắn với công tác dân tộc.

Những ý kiến đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu và tổng hợp chuyển các bộ, ngành liên quan xem xét trả lời trong thời gian tới.

* Chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 34.

Hội nghị đã tiến hành công tác tổ chức cán bộ. Cho ý kiến, thông qua các dự thảo văn bản: Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở, đảng uỷ bộ phận. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh Cao Bằng năm 2023. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Kế hoạch của UBND tỉnh về mở, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh. Đề án của UBND tỉnh về tổ chức vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức Lễ công bố mở lối mở và vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Kế hoạch tổ chức hội đàm lần thứ 9 giữa Thường trực Ủy ban điều phối cấp tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) với Tổ công tác liên ngành Uỷ ban điều phối cấp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và một số nội dung quan trọng khác.

anh tin bai

Đại biểu biểu quyết thông qua nội dung các dự thảo văn bản

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh nhất trí các nội dung trình bày tại hội nghị. Đồng chí đề nghị đối với các dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tinh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số, đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý, nghiên cứu bổ sung đánh giá kết quả nổi bật trong thời gian qua; một số tồn tại, hạn chế; tiếp tục chỉnh sửa, sắp xếp các ý ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu…; nhất trí thông qua Kế hoạch về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Kế hoạch mở, nâng cấp các cửa khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh và một số nội dung liên quan đến việc chuẩn bị triển khai vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc), đề nghị Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung theo kế hoạch, sớm đưa việc vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc - Đức Thiên vào triển khai thực hiện.

* Dự và chỉ đạo Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển khai các chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 

anh tin bai

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 168 điểm cầu từ Tỉnh ủy đến các huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy xã, phường, thị trấn với 5.193 cán bộ, đảng viên tham gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh nhấn mạnh: Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng và hệ thống chính trị; làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm; nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, cốt lõi của các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. 

Tại Hội nghị đại biểu đã nghe quán triệt các nội dung: Giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 23-CTr/TU, ngày 21/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 24-CTr/TU, ngày 21/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

* Thăm và làm việc tại Nhà máy thủy điện Bạch Đằng, xã Bạch Đằng (Hòa An)

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh và đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác quản lý, vận hành và nghe báo cáo về tình hình sản xuất của Nhà máy thủy điện Bạch Đằng trong thời gian qua.  

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh và đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Bạch Đằng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, công nhân viên của nhà máy trong thới gian qua đã quản lý vận hành an toàn, liên tục, phát huy hiệu quả kinh tế, đảm bảo đủ nguồn điện cung cấp cho đất nước, góp phần quan trọng thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, tăng thu ngân sách cho tỉnh. Đề nghị nhà máy thực hiện tốt các quy định về an toàn, quy định về bảo vệ môi trường, quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động. Mong muốn tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên nhà máy tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, làm chủ dây chuyền công nghệ hiện đại, quản lý, vận hành nhà máy an toàn, liên tục, phát huy hiệu quả kinh tế của nhà máy thủy điện trong thời gian tới. 

* Tiếp và đối thoại với công dân

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh tổ chức tiếp công dân Chu Thị Nghiệp và chồng bà là ông Đinh Văn Chi, Tổ 4, phường Ngọc Xuân (Thành phố) về việc tranh chấp lối đi chung của gia đình ông bà và các hộ xung quanh. Vụ việc đã được Tòa án nhân dân Thành phố và Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và tuyên xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện, khiếu nại của gia đình ông bà. Tuy nhiên, do không đồng tình với kết quả xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp nên bà Nghiệp tiếp tục gửi đơn Bí thư Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết nguyện vọng của gia đình bà.

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh kết luận buổi tiếp công dân.

Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân và và ý kiến giải trình của các cơ quan liên quan, Bí thư Tỉnh ủy giải thích, thuyết phục gia đình bà Nghiệp chấp hành theo kết quả giải quyết của cơ quan chức năng. Đồng thời, chỉ đạo Thành phố, chính quyền cơ sở xem xét, đối thoại hòa giải, giải quyết mẫu thuẫn trong dân, hạn chế việc khiếu kiện lên cấp trên kéo dài, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

* Gặp mặt, vinh danh Đội tuyển Robotics 11 Cao Bằng tại Trường THPT Chuyên Cao Bằng

Cùng tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

anh tin bai

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc tại Giải vô địch thế giới VEX Robotics năm 2023.

Tại cuộc thi VEX Robotics World Championship 2023 diễn ra tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ vừa qua, Đội Robotics 11 Cao Bằng là 1 trong 20 đội thi xuất sắc, đại diện cho Việt Nam tham gia thi đấu ở bảng học sinh trung học với 2 nội dung thi: điều khiển robot và kỹ năng lập trình tự động.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh biểu dương những nỗ lực, quyết tâm, bản lĩnh, trí tuệ và đánh gia cao thành tích Đội Robotics 11 Cao Bằng đạt được trước những khó khăn, thách thức tại hành trình tham gia tranh tài trên đấu trường quốc tế về lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Đề nghị Trường THPT Chuyên Cao Bằng bên cạnh việc học tập cần tiếp tục tổ chức có chất lượng, có chiều sâu các chương trình hội thảo, các khóa tập huấn cũng như các cuộc thi, hội thi về giáo dục STEM (giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán). Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần phát triển năng lực của giáo viên, học sinh trên địa bàn tỉnh, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh.

2. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Buổi lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với các điểm cầu Ủy ban MTTQ 63 tỉnh, thành trên cả nước. Tham dự Lễ phát động tại điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ.

Cùng tham dự Lễ phát động tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí: Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn, tầm quan trọng của đề án đối với việc đồng hành cùng địa phương trong công tác giảm nghèo, hỗ trợ cuộc sống của người dân tỉnh Điện Biên nói riêng và đồng bào các tỉnh Tây Bắc nói chung. Để đề án phát huy hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng lễ phát động của Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng đóng góp giúp người dân vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, đánh giá cao sáng kiến thành lập đề án của Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tính nhân văn cao cả, truyền thống đoàn kết, đồng lòng của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng chương trình. Đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững; quyết tâm thực hiện hiệu quả đề án với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc”.

Hưởng ứng lời kêu gọi, tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao biểu trưng và đăng ký ủng hộ số tiền hơn 250 tỷ đồng thực hiện Đề án “Vận động hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)”.

anh tin bai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê và các đại biểu ủng hộ tỉnh Điện Biên xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo.

Ngay sau lễ phát động, tỉnh vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh ủng hộ tỉnh Điện Biên 100 triệu đồng.

3. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo phương thức đối tác công tư- Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương chủ trì.

anh tin bai

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định nghe đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng báo cáo khái quát quá trình chuẩn bị, tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương trong thực hiện các nhiệm vụ tại bước lập chủ trương đầu tư dự án. 

Trên cơ sở báo cáo của tỉnh Cao Bằng và báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, các thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện các bộ, ban, ngành trung ương đã đóng góp các ý kiến góp ý, bổ sung để hoàn thiện dự án.

4. Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Dự Hội nghị Ban Chỉ đạo 389 quốc gia triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý II/2023. Hội nghị do đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia chủ trì.

anh tin bai

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Tại tỉnh Cao Bằng, Quý I/2023, các lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện 133 vụ/129 đối tượng vi phạm, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: khởi tố hình sự 30 vụ/45 đối tượng, tăng 233% so với cùng kỳ năm 2022 về số vụ; xử phạt hành chính 72 vụ, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 552,51 triệu đồng (giảm 49% so với cùng kỳ năm 2022). Đối với đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 108 vụ/123 đối tượng (giảm 37% so với dịp cao điểm năm 2022). Trong đó khởi tố hình sự 25 vụ/38 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 52 vụ. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 519,33 triệu đồng (giảm 44% so với dịp cao điểm năm 2022).

Trong quý II, tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các huyện, thành phố, khu kinh tế cửa khẩu, các kho hàng, bến bãi tập kết hàng hóa…; đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, phối hợp giữa các lực lượng chức năng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

* Làm việc với Đoàn Kiểm tra, giám sát của Ngân hàng chính sách xã hội do đồng chí Nguyễn Mạnh Tú, Ủy viên HĐQT NHCSXH, Trưởng Ban kiểm soát làm Trưởng đoàn.

Tính đến hết tháng 4/2023, tổng nguồn vốn đạt 3.777,4 tỷ đồng, tăng 326 tỷ đồng, tăng 9,44% so với 31/12/2022. Tổng doanh số cho vay năm 2022 đạt 1.260,1 tỷ đồng, tăng 340,2 tỷ đồng so với 31/12/2021 với 23.553 lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội năm 2022 đạt 3.439,9 tỷ đồng, tăng 510,1 tỷ đồng, tăng 17,41% so với năm 31/12/2021, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng được giao. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội đến ngày 30/4/2023 đạt 3.764,2 tỷ đồng, tăng 324,3 tỷ đồng, tăng 9,43% so với 31/12/2022, hoàn thành 61,59% kế hoạch được giao năm 2023. Tăng trưởng 04 tháng đầu năm 2023 tăng 192 tỷ đồng so với tăng trưởng cùng kỳ năm trước.

Tỉnh kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành cho phép kéo dài thời gian hộ gia đình được thụ hưởng chính sách tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo lên tối đa là 05 năm; kéo dài thời hạn cho vay tối đa lên 10 năm để phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh của các loại cây trồng, vật nuôi có thời gian sinh trưởng dài như trồng cây ăn quả, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi đại gia súc. Nâng mức cho vay tối đa từ 10 triệu đồng/công trình lên 20 triệu đồng/công trình; Nâng mức cho vay từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ, đồng thời kéo dài thời hạn cho vay tối đa lên 10 năm…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Tú, Ủy viên HĐQT NHCSXH, Trưởng Ban kiểm soát đề nghị Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, đặc biệt là công tác tự kiểm tra của Phòng Giao dịch NHCSXH nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động. Ban đại diện HĐTT các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định tốt các đối tượng cho vay, tránh cho vay chồng chéo; Chi nhánh NHCSXH tỉnh cần thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện HĐTT NHCSXH tỉnh thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi tại địa phương.

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc phát biểu

Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo NHCSXH tỉnh tiếp thu ý kiến của đoàn. Đồng thời, yêu cầu Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban đại diện HĐQT NHCSXH các huyện, Thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là chính sách hỗ trợ cho vay theo các chương trình giải quyết việc làm, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo; học sinh, sinh viên; sản xuất, kinh doanh; triển khai giải ngân chương trình tín dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo sát sao hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển…

5. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu ngân sách Nhà nước, kế hoạch đầu tư công, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc giađợt 1 năm 2023 tại huyện Trùng Khánh.

Tại buổi làm việc, huyện Trùng Khánh kiến nghị: UBND tỉnh sớm ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để sớm triển khai thu từ đất, tài sản trên đất trên địa bàn huyện; sớm ban hành văn bản hướng dẫn và cấp kinh phí di dời chuồng chăn nuôi; nâng cấp Lễ hội du lịch thác Bản Giốc là lễ hội cấp tỉnh; có hướng dẫn quản lý và thu các loại phí tại danh thắng quốc gia Mắt Thần núi để quản lý đúng quy định. Tỉnh nghiên cứu bổ sung mục tiêu xây dựng đô thị thị trấn Trùng Khánh trở thành đô thị loại IV năm 2025 vào nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh. Các sở, ngành liên quan ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn cụ thể các bước triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; sớm ban hành các văn bản hướng dẫn đối với các dự án. Hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét việc thẩm định dự án/KH hỗ trợ phát triển sản xuất khi được thông qua.

anh tin bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Trường Huy đề nghị huyện Trùng Khánh quan tâm rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội còn thấp, tiếp tục có những giải pháp đồng bộ để hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác di dời chuồng gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở; quan tâm chỉ đạo chăm sóc cây trồng, vật nuôi; các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP); chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai. Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng; phối hợp rà soát các công trình, dự án tác động đến rừng và báo cáo UBND tỉnh, lưu ý các dự án, công trình tác động đến rừng cần thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện các giải pháp thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra, đặc biệt lưu ý đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị, quản lý quy hoạch, xây dựng nhà ở.

Chỉ đạo tổng kết năm học 2022-2023, xây dựng kế hoạch năm học 2023-2024; tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thu hút khách du lịch; xây dựng kế hoạch thực hiện Lễ hội du lịch thác Bản Giốc cấp tỉnh; phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường quảng bá du lịch huyện Trùng Khánh đến với du khách trong và ngoài nước...

D.L

Tin khác
1 2 3 
KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT
Xem thêmThống kê truy cập
  • Đang truy cập: 51
  • Hôm nay: 531
  • Trong tuần: 81 646
  • Tổng lượt truy cập: 16290965
  • Tất cả: 12244