Thường trực HĐND tỉnh nhất trí tổ chức Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND khóa XVII
Lượt xem: 1486

Việc tổ chức Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Thường trực HĐND tỉnh xem xét, nhất trí thực hiện tại Phiên họp tháng 02/2023 diễn ra vào sáng ngày 27/02/2023, do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Đại biểu mời dự Phiên họp có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

 

anh tin bai

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại phiên họp

Các nội dung trình tại Phiên họp gồm: (1) Tờ trình số 362/TTr-UBND ngày 22/2/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về đề nghị tổ chức Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Tờ trình số 367/TTr-UBND ngày 22/2/2023 của UBND tỉnh về danh mục nghị quyết đề nghị xây dựng trình Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII; Công văn số 335/UBND-NĐ ngày 20/2/2023 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến Dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

 

anh tin bai

Phó Bí thư Thường thực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu tại Phiên họp

Căn cứ báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hoá Xã hội, phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo, các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đã kết luận: Nhất trí tổ chức Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến thời gian họp diễn ra trong 01 ngày vào cuối tháng 03/2023 để xem xét, thông qua các nghị quyết sau:

(1) Nghị quyết quy hoạch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;  (2) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xóm Đồng Ất, thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng; (3) Nghị quyết về danh mục dự án và số kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương; (4) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cắm các loại biển báo "khu vực biên giới", "vành đai biên giới", "vùng cấm" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; (5) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương tỉnh Cao Bằng (lần 5); (6) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Cao Bằng; (7) Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 25/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; (8) Nghị quyết quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; (9) Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng; (10) Nghị quyết Ban hành mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành là cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng nghị quyết khẩn trương thực hiện xây dựng dự thảo theo quy trình, chuẩn bị các loại hồ sơ đầy đủ, rà soát kỹ các nội dung, đảm bảo khi ban hành nghị quyết sẽ được thực hiện hiệu quả. Đề nghị các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ họp thứ 13 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với đề xuất xây dựng Nghị quyết Sửa đổi Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/ 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng tạm thời chưa đưa vào danh mục trình Kỳ họp thứ 13 để xem xét kỹ lưỡng, cẩn trọng cách thức giải quyết theo hướng cấp bù kinh phí cân đối, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp tiếp cận lại các văn bản cấp trên tham mưu giải pháp thực hiện theo quy định, tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục trình HĐND tỉnh xem xét. 

Hình ảnh một số đại biểu phát biểu tại Phiên họp

anh tin bai

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng phát biểu tại Phiên họp

anh tin bai

Trưởng Ban KTNS HĐND tỉnh La Văn Hồng phát biểu tại Phiên họp

 

anh tin bai

Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh Nông Hải Lưu phát biểu tại Phiên họp

HN

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 171
  • Hôm nay: 12768
  • Trong tuần: 188 990
  • Tổng lượt truy cập: 20159073
  • Tất cả: 61686