No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 168
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
02/CT-UBND Chỉ thị Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023
Lượt xem: 35
30/01/2023
22/TB-UBND Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh tại Phiên họp UBND tỉnh mở rộng tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 28
05/01/2023
3150/CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 529
30/11/2022
2788/CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng năm 2022
Lượt xem: 733
28/10/2022
1474/KH-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 653
13/10/2022
2497/CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng quý IV năm 2022
Lượt xem: 822
29/09/2022
2411/BC-VP Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 813
29/09/2022
2281/CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng tháng 9 năm 2022
Lượt xem: 842
31/08/2022
2146/BC-VP Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Lượt xem: 835
29/08/2022
1652/CTr-UBND Chương trình Công tác của UBND tỉnh Cao Bằng quý III năm 2022
Lượt xem: 1050
28/06/2022
12345678910...