No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 393
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
24/BC-UBND BC tình hình thực hiện nghị quyết số 01 năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 20
05/01/2023
3491/BC-UBND Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Lượt xem: 105
30/12/2022
3499/BC-UBND Báo cáo Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 97
30/12/2022
3459/BC-UBND Báo cáo Đánh giá triển khai Đề án ứng dụng Công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 98
29/12/2022
3362/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 456
21/12/2022
3295/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022
Lượt xem: 450
14/12/2022
3293/BC-BCĐ Báo cáo Kết quả thực hiện công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm tỉnh Cao Bằng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm năm 2023
Lượt xem: 408
13/12/2022
3256/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg và Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 439
08/12/2022
3249/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 443
08/12/2022
2918/STC-QLNS Báo cáo thuyết minh Dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023
Lượt xem: 381
04/12/2022
12345678910...