V/v chuyển đơn kiến nghị của bà Bàn Mùi Sỷ
Số ký hiệu văn bản 43/BTCD-XLĐ
Ngày ban hành 22/10/2021
Ngày hiệu lực 22/10/2021
Trích yếu nội dung V/v chuyển đơn kiến nghị của bà Bàn Mùi Sỷ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo
Người ký duyệt Mã Lê Khanh
Tài liệu đính kèm 43.pdf
Lĩnh vực