Thông báo Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo tại buổi họp thống nhất việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 538/TB-VP
Ngày ban hành 18/06/2018
Ngày hiệu lực 18/06/2018
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo tại buổi họp thống nhất việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND ngày 05/8/2016 của HĐND tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp, Hợp tác xã
Người ký duyệt Lý Văn Kính
Tài liệu đính kèm 538.pdf
Lĩnh vực