Họp duyệt nội dung phóng sư về kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị 40-CT/TW
Số ký hiệu văn bản 200/GM-VP
Ngày ban hành 23/07/2019
Ngày hiệu lực 23/07/2019
Trích yếu nội dung Họp duyệt nội dung phóng sư về kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị 40-CT/TW
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo, mời họp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 200-GM.pdf
Lĩnh vực