Hướng dẫn áp dụng tập đơn giá khảo sát xây dựng công trình, cách xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1126/HD-UBND
Ngày ban hành 19/04/2017
Ngày hiệu lực 19/04/2017
Trích yếu nội dung Hướng dẫn áp dụng tập đơn giá khảo sát xây dựng công trình, cách xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Xây dựng
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm
1126.c_1.pdf
Lĩnh vực