Kế hoạch Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024
Số ký hiệu văn bản 209/KH-UBND
Ngày ban hành 30/01/2024
Ngày hiệu lực 30/01/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 209.kh-ubnd_0001.pdf