Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch xây dựng khu Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2.00
Số ký hiệu văn bản 1864/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2023
Ngày hiệu lực 28/12/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch xây dựng khu Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ 1/2.00
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1864.qd-ubnd_0001.pdf