Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1868/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2022
Ngày hiệu lực 15/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chương trình, kế hoạch, Quy hoạch PT KT-XH
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 1868.qd-ubnd.pdf
bieu-01-05.pdf
bieu-06-15.pdf