Quyết định Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nguyên Bình (đợt 2)
Số ký hiệu văn bản 968/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/08/2023
Ngày hiệu lực 04/08/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Nguyên Bình (đợt 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 968.pdf
Lĩnh vực