Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 1518/TB-BCĐ
Ngày ban hành 16/06/2023
Ngày hiệu lực 16/06/2023
Trích yếu nội dung Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Bích Ngọc
Tài liệu đính kèm 1518.pdf
Lĩnh vực