Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị và hạ tầng số) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1264/KH-UBND
Ngày ban hành 26/05/2023
Ngày hiệu lực 26/05/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng (giao thông, du lịch, cửa khẩu, đô thị và hạ tầng số) trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giao thông, Vận tải
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 1264.pdf
Lĩnh vực