Quyết định Đính chính tên gọi Cây Dâu tây tại thứ tự số 19, mục II, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 546/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/05/2023
Ngày hiệu lực 18/05/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Đính chính tên gọi Cây Dâu tây tại thứ tự số 19, mục II, Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho các hoạt động nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nông nghiệp, Nông thôn
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 546.pdf
Lĩnh vực