Quyết định Phê duyệt bổ sung địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hà Quảng (đợt 1)
Số ký hiệu văn bản 468/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày hiệu lực 28/04/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt bổ sung địa chỉ đấu giá quyền sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hà Quảng (đợt 1)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm 468.pdf