Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số ký hiệu văn bản 416/TB-UBND
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Loại khác
Người ký duyệt CVP Trịnh Sỹ Tài
Tài liệu đính kèm 416.pdf
Lĩnh vực