Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 03/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/03/2023
Ngày hiệu lực 08/03/2023
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Truyền thông
Người ký duyệt Hoàng Xuân Ánh
Tài liệu đính kèm 03-2023.pdf
Lĩnh vực