Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản, Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1863/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/12/2022
Ngày hiệu lực 13/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản, Tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 1863.qd-ubnd.pdf
Lĩnh vực