Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết so với quy định và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 1864/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/12/2022
Ngày hiệu lực 13/12/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết so với quy định và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Người ký duyệt Phó Chủ tịch Lê Hải Hòa
Tài liệu đính kèm 1864.qd-ubnd-1-.pdf
Lĩnh vực