Công văn giao nhiệm vụ thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh
Số ký hiệu văn bản 1895/UBND-TH
Ngày ban hành 22/07/2022
Ngày hiệu lực 22/07/2022
Trích yếu nội dung Công văn giao nhiệm vụ thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số liên quan đến môi trường kinh doanh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đầu tư
Người ký duyệt Trịnh Sỹ Tài
Tài liệu đính kèm 1895.pdf
Lĩnh vực